Mọi người đã ai dùng thuốc trị tàn nhang nám da của viện y học dân tộc chưa cho mình ý kiến với