Từ khi sinh xong mặt em nổi lên nhiều vết nám quá. Các mẹ có cao kiến gì bày cho em với ạ? Em xin đa tạ