Các bạn biết ở sài gòn chỗ nào bán nghệ trắng không? Mình tìm mãi mà không có? Mình cảm ơn!