Em thấy nhiều người bảo nấm là loại thần dược trong làm đẹp. Những cái khác thì em không biết nhưng riêng cái công dụng giảm mụn của nấm thì em không tin lắm. Vì em có thấy ai nói mang nấm ra đắp mặt là giảm mụn đâu. Vậy nó "thần dược ở chỗ nào hả các mẹ?Mẹ nào có kinh nghiệm về cái này cho em lời khuyên với ạ.