em đang có ý định bấm lỗ mũi có mẹ nào có chút kinh nghiệm nào không cho em tham khảo với. Cảm ơn các mẹ nhiều