Da mặt em dầu kinh khủng!! Sáng em rửa mặt bằng sữa rửa mặt để sạch dầu là khoảng 1 tiếng sau mặt em bóng dầu trở lại nên mụn nổi suốt luôn!! Ai có cách nào giúp em với ạ