mình bị mụn 10 năm rồi.mình đang định đi chữa ở chỗ lương y mạnh thắng.ai chữa rồi cho mình xin ý kiến thật lòng với. bs mạnh thắng chữa khỏi thật không.vì mình chữa nhìu nơi k khỏi nên giờ cũng mất niềm tin nhìu.cám ơn m.n nhiu ạ.