Nhà mình có chị em nào bị mụn hay thâm mụn mà trị hoài ko khỏi ko, mẹ mình mới sài 1 loại thuốc ngó bộ củng okie lắm, người ta kêu 2 tháng là mụn sẽ giảm hẳn và mờ thâm, mẹ mình sài đc hơn 1 tháng r nên thấy kết qả củng rất ưng ý, mẹ mình bị viêm da nên mụn nổi ngứa với vết thâm do mụn cũ để lại. bây giờ đỡ đi nhiều r. nên mình lập topic này chia sẻ cho chị em biết rồi dùng thử xem có hiệu qả ko ;;)