Phụ nữ có thể không xinh đẹp nhưng phải có khí chất.


Phụ nữ có thể không có bằng cấp cao nhưng phải có kiến thức.


Phụ nữ có thể không có tiền tài nhưng phải có sự tự tôn.


Phụ nữ có thể không có sức mạnh nhưng phải có đạo đức.


Phụ nữ không ngừng rèn luyện, học tập hoàn thiện bản thân mới có thể sống an nhàn đến già.


Hãy là một người phụ nữ thông minh cùng 3G nào :) !