Đây là hình ảnh bé susu vài ngày tuổi


Hiện tại bé đang bước sang tháng thứ 6 rồi.