Con mình mới 15 tháng tuổi, nhưng giờ có hiện tượng bỏ ăn cháo. Theo các mẹ phải làm gì đây? Còn nhỏ quá chưa muốn cho nó ăn cơm đây cơ chứ? Ăn Mỳ hoài mình nghĩ cũng không ổn?:(