Cho niềm tin gia đinh hạnh phúc!


Vì em nói, cùng ngắm bình minh trên biển trong ngày cưới sẽ luôn luôn hạnh phúc nên chúng ta đã có tấm ảnh này!


5 năm qua, mỗi lần nhìn nó, chúng ta đều gạt bỏ được bao khúc mắc, vượt lên được bao khó khăn trong cuộc sống.


Cảm ơn anh đã luôn cố gắng để niềm tin của em về một gia đình hạnh phúc trở thành hiện thực!