Lần trước thi da khỏe, con được tặng khung hình.Lần này thi da xinh, nhất định rinh khăn tắm.


WebtrethoID thanhtu059


Họ Tên bé: Phạm Tuấn Khôi


Ngày Tháng Năm Sinh 19 May 2012