Con chỉ 4 tháng, các mẹ xem con bụ bẫm không nào?Con rất thân thiệt với động vật đấy các mẹ.
WebtrethoIDokanesuki
Họ Tên bé:Bùi Hà Minh Phương