Mùa đông mẹ hay đóng bỉm cho mình liên tục, nhưng da mình vẫn khỏe mạnh do nhờ Bepathen đấy, không hề bị hăm tã chút nào hết á.Mình chuẩn bị đi chơi Noel đây, đêm nay lạnh thật đó nhưng mình vẫn yên tâm ra ngoài mà không lo da khô hay hăm nhé.WebtrethoIDBean_Bon
Họ Tên bé:Lê Gia Hân
Ngày Tháng Năm Sinh28 Jun 2012