Sẽ có trái ngọt nếu bạn biết vun xới những mầm xanh. Sẽ có thành quả nếu bạn biết nuôi dưỡng những ước mơ". Ước mơ, dẫu bình dị hay lớn lao, cũng sẽ khiến cho cuộc đời của bạn thêm ý nghĩa và hạnh phúc, miễn là không bao giờ bạn chấp nhận bỏ cuộc vì bất cứ lý do nào.


Mọi người thường có những lý do bao biện. Những lời bào chữa, bao biện tức thời có thể đúng, nhưng các vấn đề chỉ nảy sinh khi bạn luôn vin vào các lý do tương tự để giải thích cho sự trì hoãn trong việc theo đuổi ước mơ. Bạn sẽ đưa ra vô vàn lý do, đưa ra vô vàn tình huống để lý giải cho sự lười nhác, thiếu nỗ lực hết sức của mình. Và khi bạn cố tập hợp cho mình hàng nghìn lý do bao biện đó là khi bạn bắt đầu tin rằng, những lý do đó là thật và bạn không thể vượt qua. Và khi ấy, bạn tin sự thất bại là tất yếu, bạn tin bạn là người kém thành công. Những ý nghĩ đó ăn sâu trong tư tưởng của bạn, đến nỗi, bạn phát tín hiệu ra ngoài vũ trụ thông điệp thất bại thay vì thôg điệp để thành công. Tiêp đó là sai lầm, thất bại liên tiếp đổ xuống đầu bạn...Những lý do bao biện của bạn có thể rất thực tiễn, nhưng người tạo ra chúng chỉ là bạn. Hãy từ bỏ việc bao biện và tập trung mọi nỗ lực vào sự tiến bộ của bản thân. Chúng ta hãy không ngừng tạo ra những ước mơ. Không ngừng gửi đi những thông điệp tốt đẹp và sự nỗ lực cố gắng nhé bạn.