Clip rất ý nghĩa, các mẹ cùng xem thử nhé!!!Liệu nên chấp nhận dậm chân?Có công mài sắt, có ngày tiến thânLiệu chăng cứ mãi phân vân?Tiến thêm một bước là thân một đờiHạnh phúc thế đã vẹn tròn?Chăm thêm một chút, yêu thương tràn đầyLiệu nên yên phận bộn bề?Đam mê tìm lại, tự do là mình