Trang web thời đại Epoch đưa video lên máy chủ của Youmaker và sử dụng Sagebook để điều hành hệ thống bình luận của nó. Một vài tháng trước, khi tờ the Times ra mắt, rất nhiều nhân viên của epoch đã quảng bá trang web này trên mạng xã hội của họ, và tờ Times đã xuất bản rất nhiều bài báo của epoch. Các nhà nghiên cứu đã tìm thấy dấu vân tay kỹ thuật số, như các nhãn nhận dạng quảng cáo trên các trang web khác, khớp với dấu vân tay kỹ thuật số được sử dụng trong loạt truyền thông kỷ nguyên.

Những trang web này cho thấy cách thức truyền thông bảo thủ truyền tải thông tin sai lệch có thể LAN rộng đến một số khán giả trên mạng khi họ đang đối mặt với những cuộc tấn công lớn nhất của mạng xã hội. Với tinh thần thể thao trung quốc FaLunGong liên quan đến kỷ nguyên lớn của truyền thông, thường xuyên công bố nội dung chống lại con trai của thuyết âm mưu, đầy những người nặc danh Q (QAnon, một loại lý thuyết âm mưu JiYouYi, nghĩ rằng sự chống đối chính phủ tồn tại bên trong một tổng thống mỹ Donald esther là antoine-laurent trở nên phổ biến nó sâu sắc của những người ủng hộ chính phủ -- sàng) bài viết, và phổ biến của họ bảo tồn tại có gian lận trong cuộc bầu cử vào năm 2020 không dựa trên lời buộc tội.

Trong vài tháng gần đây, các công ty truyền thông xã hội lớn nhất như Facebook, Twitter và YouTube đã đưa ra các biện pháp để giới hạn thông tin giả, xóa đi hàng ngàn tài khoản, bao gồm cả tài khoản của cựu tổng thống Donald j. Trump. Kể từ đó, nhiều nhà chức trách cánh hữu đã chuyển sang các dịch vụ tin tức như cổ vũ và truyền thông phát biểu quan điểm bảo thủ đã chuyển sang các dịch vụ thay thế khác.