Có ai giống mình không ta, mới 10 ngày nghỉ ở nhà do giãn cách mà suốt ngày ăn món này tới món nọ, rồi ngủ thôi vậy mà tăng gần 2 kg. Ngày nào cũng nấu ăn, chế biến món này món kia , nhà nhỏ ít người nên không có nhiều việc để làm nên dư thời gian chỉ biết ăn....

Eo ôi, sợ cô- vy quá, cô mau xa-ta-ra cho cuộc sống trở lại bình thường. Vì mi mà mọi thứ đảo lộn