Với tình hình dịch bệnh ngày càng nguy hiểm và tốc độ lây lan nhanh chóng. Mong rằng chính phủ Việt Nam sẽ nhanh chóng tìm được biện pháp hữu hiệu để kiểm soát dịch bệnh