Phytobebe tư vấn giúp mình. Trong 3 loại rôm sảy: Rôm sảy kết tinh, rôm sảy đỏ và rôm sảy sâu, loại nào nguy hiểm và lâu khỏi nhất? Làm sao để phân biệt 3 loại rôm sảy này?