Vì tôi k biết đăng ký thông tin nhận quà ở đâu.nên tôi gửi từ gmail cảu tôi. k biết btc có chấp nhận k?


Tôi xin gửi thông tin theo đường này.hjhj.


Tên ID: be-sol


Họ tên: Lê Thị Thanh Huyền


Địa chỉ: Trung tâm phát triển quỹ đất huyện Quảng Ninh-Tiểu khu 4-Thị trấn Quán Hàu-huyện Quảng Ninh-tỉnh Quảng Bình


email: meohuyen51@gmail.com


Số DT: 0975 679 687


Tôi là thành viên được nhận quà tuần 4.