Nếu như mình sử dụng PhytoBeBe tắm hàng ngày cho bé có cần đong đúng định lượng không hay chỉ cần ước lượng ra lòng bàn tay thôi? Nếu sử dụng quá nhiều PhytoBeBe cho mỗi lần tắm bé thì có tác hại gì không?