Sao lạ vậy nhỉ? mùa hè nóng nực, bé nhà mình mọc khá nhiều rôm nhưng chỉ tập trung khu vực trán, xung quanh đầu, mang tai. Ở người không hề có? BTC giải thích giúp mình sao chỉ phát trên đầu thôi ạ?