Phytobebe là sản phẩm tắm gội cho bé để ngăn ngừa rôm sảy. Vậy những trường hợp bé đã bị rôm sảy thì sử dụng Phytobebe có hiệu quả không?


Phytobebe tư vấn giúp mình với.