Chào các mẹ các mẹ con e hay bị rôm ở cổ ( trộm vía bé bụ) em dùng Phytobebe thường xuyên được k? từ khi sinh đến giờ 11 tháng rùi