Cu nhà mình rất hay bị rôm sảy. Mùa hè là mùa con mình vật lộn với đám rôm sảy xấu tính. Mình có mua phyto bebe tắm cho con. Thấy cũng đớ nhiều. Mình muốn hỏi có nên tắm phyto bebe cho bé khi các vết rôm sảy đã vỡ ra. Vì mình sợ tắm trực tiếp lên vết thương hở sẽ bị kích ứng.