Chào BTC


THeo kinh nghiệm dân gian thì mỗi khi bé bị rôm sảy người ta hay dùng các loại lá để tắm cho bé. Việc này có đúng ko?