Mình thấy trong thành phần của PhytoBeBe có cao hạt ngò. Mình là người miền Bắc cũng không biết hạt ngò là hạt gì và tác dụng của nó trong chăm sóc da bé?