Mẹ UyênMy ơi, khi massage cho bé thì sử dụng dầu massage cho bé như thế nào? Massage ở vùng nào thì thì nên sử dụng dầu massage? Và không nên dùng dầu massage trong trường hợp nào?