Trong thời gian uống loại sữa bột mới, bé nhà em rất thường bị tiêu chảy nên phải mặc tả cả ngày. Em đang rất sợ bé bị hăm tả. Xin các mẹ chia sẻ chỉ em cách phòng tránh bệnh hăm tả cho bé con. Cám ơn các mẹ