Mẹ đọc và biết được không phải cứ bổ sung thức ăn dinh dưỡng giàu dưỡng chất cho con là con sẽ thông minh và phát triển toàn diện, mẹ biết được tình yêu thương trọn vẹn của bố và mẹ giành cho con thì cũng sẽ giúp con phát triển toàn diện hơn. Ngoài kia có biết bao nhiêu đứa trẻ cơ nhỡ sống không cha không mẹ, và mẹ biết những đứa trẻ đó kho lớn lên thành người nhân cách của những đứa trẻ đó phát triển một cách không toàn diện vì những đứa trẻ đó lớn lên không có sự yêu thương bao bọc, che chở của bố mẹ. Từ nay cả bố và mẹ sẽ yêu thương con trai nhiều hơn, mong con lớn khôn từng ngày, thông minh và phát triển một cách toàn diện nhất.