Một sân chơi mà xung quanh với những cây xanh rợp bóng mát, và dưới chân là những thảm cỏ êm dịu là mong muốn của tất cả các em học sinh. Với một sân chơi như vậy, cũng chính để trẻ được hoà nhập, tiếp xúc với thiên nhiên.


Hiện nay hầu như tất cả các khu vui chơi đều đựơc đổ bê tông. Và trẻ đã không được “ tận hưởng” cảm giác khi được các ngọn cỏ làm buồn buồn gan bàn chân. Hãy tạo một không gian thiên nhiên kết hợp cùng khu vui chơi của trẻ để trẻ có thể thoả sức khám phá, sáng tạo.