Mùa hè bọn nhỏ rất thích chơi thả diều, đá bóng hay những trò chơi vận động; nhưng ở thành phố không có sân chơi nào rộng rãi và an toàn để chơi những trò chơi đó, nên chúng thường tập trung nhau và chơi ở lòng đường hay bãi sông, biết là nguy hiểm nhưng vẫn chơi.


Vì vậy qua chương trình này, mong các em sẽ được đáp ứng ý muốn.