Con mình mong muốn con có được sân chơi hiện đại với đầy đủ các trò chơi, rồi cầu tụt, cây cối mát mẻ, sân đá bóng, sân chơi sinh hoạt tập thể...