Vì gia đình mình ít người chỉ bố, mẹ và con. Nên nhiều khi thấy con tự chơi 1 mình, mình thương lắm - mong bé sẽ có bạn thật nhiều để được hoạt động và vui chơi thât tốt