Ngay nhỏ, bố mẹ hãy tạo thói quen sắp xếp đồ chơi và đồ dùng cho bé vào đúng nơi quy định. Chỉ cần 5 phút một ngày để dọn dẹp khiến phòng của bé và căn nhà thật gọn gàng!


Bố mẹ có thể quy định chỗ cất đồ chơi và cất đồ dùng của bé. Hãy giúp trẻ dễ dàng nhận biết được những đồ chơi khác nhau nằm ở đâu. Ví dụ đồ chơi đồ hàng sẽ được cất gọn ở trong thùng. Các con gấu bông sẽ nằm gọn trên giường. Quần áo sẽ cất vào những ngăn tủ nào... Bố mẹ hãy tạo ra một nơi cất đồ chơi, đồ dùng mà bé có thể dễ dàng với tới và cất đồ đi.


Bố mẹ cũng phải trở thành một tấm gương tích cực. Hãy luôn luôn vui cười để thể hiện rằng dọn dẹp đồ chơi và đồ của bé là một việc rất đơn giản và nên làm hàng ngày.


Không quên khen bé khi bé làm xong một công việc như: con làm nhanh thật đấy. Con sắp xếp gọn gàng như một chuyên gia.