Tình yêu nhỏ của mẹ lớn lên từng ngày từng tháng, từ khi mẹ biết mầm sống đang nảy nở trong mẹ.


Cảm ơn con, đã đến bên mẹ, đã làm cho mẹ thêm nhiều hạnh phúc, sẳn sàng vượt qua bao khó khăn trong cuộc sống khi nghĩ về con.


Tình yêu ơi, mẹ yêu con nhiều lắm.