Mẹ con mình cùng lại đây xem con gà tây kìa con ơi! Con gà tây này to quá!Ôi con gà tây đúng là rất to mẹ nhỉ?Giờ thì mẹ con mình cùng leo lên lều để ngắm cảnh dễ hơn nha! Con rất thích được đi chơi thế này. Mỗi lần đi chơi con khám phá được nhiều thứ mà nếu chỉ ở nhà con không thể biết được.ID: echopbull