Chào mọi người!


Em đang dự tính mở công ty về cho thuê lao động, cung ứng nhân sự không biết có được không và thủ tục ra sao mong mọi người tư vấn giùm em.


Cảm ơn mọi người!