Nếu chịu khó để ý, chắc chắn bạn sẽ thấy gần hết năm, sẽ có tin chính thức về việc tăng lương tối thiểu vùng của năm tới.Theo quy định của Bộ luật lao động năm 2012 thì mức lương tối thiểu là mức lương thấp nhất trả cho người lao động làm công việc giản đơn nhất trong điều kiện làm việc bình thường và đặc biệt phải đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của họ và gia đình họ.


Mỗi năm, căn cứ vào nhu cầu sống tối thiểu của người lao động và gia đình họ cùng với điều kiện kinh tế xã hội và mức lương trên thị trường lao động, Chính phủ sẽ công bố mức lương tối thiểu vùng trên cơ sở khuyến nghị của Hội đồng tiền lương quốc gia.


Mức lương này áp dụng với đối tượng người lao động làm việc theo chế độ hợp đồng lao động, không áp dụng cho các đối tượng là cán bộ, công chức, viên chức làm việc trong cơ quan nhà nước...


Loading interface...


Ảnh minh họa. Nguồn: InternetMức lương tối thiểu vùng áp dụng từ 01/01/2019 đến hết 31/12/2019 theo quy định tại Nghị định 157/2018/NĐ-CP là:


* 4.180.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng I;


* 3.710.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng II;


* 3.250.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng III;


* 2.920.000 đồng/tháng, áp dụng đối với doanh nghiệp hoạt động trên địa bàn thuộc vùng IV.


Theo ông Lê Đình Quảng – Phó Trưởng Ban Quan hệ Lao động thuộc Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam cho biết quá trình đàm phán và xác định lương tối thiểu vùng cho năm 2020 sẽ có thêm yếu tố mới và mức lương này sẽ đảm bảo tăng đủ để đáp ứng được mức sống tối thiểu của người lao động vào năm 2020. Được biết, mức lương tối thiểu vùng năm 2019 chỉ đáp ứng được khoảng 95% mức sống tối thiểu của người lao động.


Như vậy, nếu dựa vào thông tin nêu trên, ước tính năm 2020, mức lương tối thiểu vùng có thể tăng từ 150.000 đồng đến 220.00 đồng/người/tháng.


Theo các bạn, mức tăng này đã đảm bảo nhu cầu sống tối thiểu của người lao động chưa?