Để thành lập doanh nghiệp (Công ty), cần thực hiện theo các bước sau:Bước 1: Chuẩn bị thông tin, tài liệu để thực hiện thủ tục thành lập công tyCác giấy tờ cần chuẩn bị: Bản sao y: Giấy chứng minh thư nhân dân (Thẻ căn cước công dân) hoặc hộ chiếu còn thời hạn của các thành viên, cổ đông sáng lập công ty.Cần chuẩn bị cách đặt tên công ty, chuẩn bị lựa chọn địa chỉ công ty, chọn người đại diện theo pháp luật, cách đăng ký ngành nghề kinh doanh, đăng ký mức vốn điều lệ.Bước 2: Soạn hồ sơ thành lập công ty và nộp hồ sơ cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệpHồ sơ thành lập công ty bao gồm:- Giấy đề nghị đăng ký thành lập công ty;- Dự thảo Điều lệ công ty.- Danh sách thành viên/cổ đông góp vốn và các giấy tờ kèm theo sau đây:• Đối với thành viên/cổ đông là cá nhân: bản sao Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác (sao y không quá 3 tháng từ ngày chứng thực).;• Đối với thành viên/cổ đông là tổ chức: Bản sao quyết định thành lập, Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh hoặc tài liệu tương đương khác của tổ chức; văn bản uỷ quyền, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác của người đại diện theo uỷ quyền.• Đối với thành viên là tổ chức nước ngoài thì bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh phải có chứng thực của cơ quan nơi tổ chức đó đã đăng ký không quá ba tháng trước ngày nộp hồ sơ đăng ký kinh doanh.Mỗi loại hình doanh nghiệp nào sẽ có bộ hộ sơ tương ứng với loại hình doanh nghiệp đó.Bước 3: Khắc con dấu công tySau khi có Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp đồng thời là mã số thuế công ty, Doanh nghiệp tiến hành khắc dấu cho doanh nghiệp. - Hiện tại công ty có thể khắc được nhiều con dấu, và tự quyết định được hình thức con dấu để thuận tiện cho việc giao dịch kinh doanh.Bước 4: Công bố mẫu dấuSau khi có con dấu để con dấu có hiệu lực và được sử dụng cần thực hiện thủ tục công bố mẫu dấu của công ty trên Cổng thông tin điện tử quốc gia về đăng ký doanh nghiệp;Lưu ý:• Sau 03 ngày kể từ ngày công bố, mẫu dấu sẽ hiển thị trong thông tin của doanh nghiệp trên hệ thống thông tin quốc gia. Quý khách hàng có thể tra cứu mẫu dấu tại địa chỉ: http://dangkykinhdoanh.gov.vn. Con dấu pháp nhân của công ty chỉ có hiệu lực theo quyết định của doanh nghiệp và được công bố trên cổng Thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.• Năm 2020, công ty có quyền khắc nhiều con dấu pháp nhân phục vụ cho hoạt động kinh doanh của mình. Tuy nhiên, cần lưu ý: Nếu công ty có nhiều con dấu pháp nhân thì hình thức tất cả các con dấu phải đồng nhất 100% về mẫu dấu.Bước 5: Công bố thông tin đăng ký doanh nghiệp (trước đây là đăng bố cáo thành lập doanh nghiệp)Sau khi được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, công ty cần tiến hành nộp hồ sơ công bố thông tin thành lập doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp theo quy định của pháp luật. Nội dung công bố bao gồm các nội dung trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp và các thông tin sau đây:• Ngành, nghề kinh doanh;• Danh sách cổ đông sáng lập và cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài đối với công ty cổ phần.Thời hạn công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp• Trong vòng 30 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp doanh nghiệp phải thực hiện công bố nội dung đăng ký doanh nghiệp trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.