• 1 1. Khi nào công ty cổ phần tạm ngừng kinh doanh?
  • 1.1 Tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần là gì?
  • 1.2 Lý do công ty cổ phần thực hiện thủ tục tạm ngừng kinh doanh.
   • 1.2.1 Công ty cổ phần gặp khó khăn trong sản xuất, kinh doanh và có nhu cầu tạm ngừng kinh doanh.
   • 1.2.2 Khi cơ quan đăng ký kinh doanh, cơ quan nhà nước có thẩm quyền yêu cầu doanh nghiệp tạm ngừng kinh doanh.
 • 2 2. Thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần như thế nào?
  • 2.1 Bước 1: Chuẩn bị hồ sơ
  • 2.2 Bước 2: Nộp hồ sơ. Cơ quan nhà nước tiếp nhận và thẩm định hồ sơ.
  • 2.3 Bước 3: Hoàn tất thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần. Công ty cổ phần nhận thông báo về việc tạm ngừng kinh doanh.
 • 3 3. Những lưu ý về thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

Xem chi tiết thủ tục tạm ngừng kinh doanh công ty cổ phần

hình ảnh