Ngành công nghiệp giấy đang đóng góp đáng kể cho nền kinh tế hiện nay. Đây là ngành công nghiệp phụ trợ cho nhiều lĩnh vực khác nhau. Nắm bắt được tiềm năng phát triển của ngành nghề này, nhiều xưởng sản xuất giấy đã hình thành trong thời gian qua. Nếu bạn quan tâm đến lĩnh vực sản xuất giấy, có thể tham khảo một số nội dung trong bài viết sau:

Mở xưởng sản xuất giấy cần có giấy phép sau:

- Giấy phép đăng ký kinh doanh.

- Công bố sản phẩm giấy.

- Giấy phép phòng cháy chữa cháy.

Xin giấy phép đăng ký kinh doanh:

Giấy phép kinh doanh xưởng sản xuất giấy có thể lựa chọn 1 trong 3 hình thức sau:

- Mở hộ kinh doanh: Đây là mô hình kinh doanh nhỏ lẻ hộ gia đình. Quy mô sản xuất nhỏ, chỉ được sử dụng dưới 10 lao động, không thể thực hiện hoạt động xuất - nhập khẩu. Xin giấy phép ở UBND huyện.

- Mở hợp tác xã: Đây là mô hình kinh doanh phải có ít nhất 7 người tham gia góp vốn thành lập, và mỗi người không được góp quá 20% tỷ lệ vốn góp. Hợp tác xã là mô hình ít phổ biến hiện nay, thường có quy mô sản xuất lớn, tập hợp nhiều người tham gia. Xin giấy phép phải có phương án sản xuất kinh doanh, hội nghị thành lập,... và phải được UBND huyện phê duyệt và cấp phép thành lập.

- Mở công ty: Mở công ty có nhiều loại hình doanh nghiệp khác nhau, phù hợp với cả quy mô nhỏ, vừa, lớn. Đây là giấy phép kinh doanh phổ biến nhất hiện nay. Doanh nghiệp do Sở kế hoạch và đầu từ cấp phép thành lập.

Công bố sản phẩm giấy:

Trước khi đem sản phẩm ra thị trường cần đáp ứng các tiêu chuẩn riêng. Một số loại giấy thông thường phổ biến như giấy ăn, giấy vệ sinh, giấy viết được công bố áp dụng theo TCNV 5899:2017 hoặc QCVN 09:2015/BCT

Giấy phép phòng cháy chữa cháy: 

Luật phòng cháy chữa cháy và các văn bản hướng dẫn thi hành không có quy định cụ thể xưởng sản xuất giấy phải có giấy phép phòng cháy chữa cháy. Tuy nhiên, Nghị định 136/2020/NĐ-CP quy định một số nhà xưởng có quy mô nhất định nếu có hàng hóa, vật dụng dễ cháy sẽ chịu quản lý an toàn về phòng cháy chữa cháy và phải xin cấp phép của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Ngoài ra, nếu xưởng sản xuất một số loại giấy chuyên dụng để bọc thực phẩm (ví dụ giấy tráng nilong bên ngoài) thì còn phải có giấy phép vệ sinh an toàn thực phẩm theo quy định.

Nguồn bài viết: Quy định mở xưởng sản xuất giấy