Sàn giao dịch bất động sản là nơi cung cấp tất cả các dịch vụ của kho bạc, ngân hàng, công chứng, đảm bảo cho việc giao dịch giữa người mua và người bán diễn ra nhanh chóng và thuận lợi. Đặc biệt, khi giao dịch tại sàn chi phí sẽ thấp hơn so với giao dịch trên thị trường. Thành lập sàn giao dịch bất động sản phải đáp ứng các quy định của pháp luật. 

Điều kiện thành lập sàn giao dịch bất động sản?

Luật kinh doanh bất động sản quy định:

1. Tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp.

2. Doanh nghiệp kinh doanh dịch vụ sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản; người quản lý, điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản.

3. Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ, cơ sở vật chất, kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động

Tại Thông tư 11/2015/TT-BXD quy định:

 • Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản phải thành lập doanh nghiệp;
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có ít nhất 02 người có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
 • Người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản phải có chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản;
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có quy chế hoạt động, tên, địa chỉ giao dịch ổn định trên 12 tháng;
 • Sàn giao dịch bất động sản phải có diện tích tối thiểu là 50m2 và trang thiết bị kỹ thuật đáp ứng yêu cầu hoạt động.

Tại Thông tư 28/2016/TT-BXD sửa đổi Thông tư 11/2015/TT-BXD  quy định:

“Tổ chức, cá nhân thành lập sàn giao dịch bất động sản (viết tắt là sàn) phải đáp ứng đủ Điều kiện theo quy định tại Điều 69 của Luật Kinh doanh bất động sản số 66/2014/QH13”.

Như vậy, pháp luật không còn quy định cứng điều kiện mở sàn giao dịch bất động sản. Tuy nhiên, các quy định tại Thông tư 11/2015/TT-BXD vẫn là cơ sở để doanh nghiệp tham khảo trước khi mở sàn giao dịch bất động sản.

Hồ sơ thành lập sàn giao dịch bất động sản:

 • Đăng ký kinh doanh;
 • Quy chế hoạt động của sàn;;
 • Danh sách và chứng chỉ hành nghề môi giới của tất cả các nhân viên môi giới;
 • Chứng chỉ hành nghề môi giới bất động sản của người quản lý;
 • Giấy chứng nhận hoàn thành khóa học về quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản của người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản (nếu có);
 • Giấy tờ chứng minh về địa điểm và diện tích của sàn giao dịch bất động sản;
 • Giấy tờ về thành lập sàn giao dịch bất động sản. Bao gồm:
  • Quyết định thành lập sàn giao dịch bất động sản;
  • Quyết định bổ nhiệm người quản lý điều hành sàn giao dịch bất động sản.

Trình tự, thủ tục thành lập sàn giao dịch bất động sản:

 • Doanh nghiệp nộp hồ sơ và các các thông tin của sàn đến Sở Xây dựng nơi sàn hoạt động hoặc Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.
 • Sau khi kiểm tra hồ sơ hợp lệ, cơ quan tiếp nhận đưa thông tin của sàn lên trang thông tin điện tử của Cục Quản lý nhà và thị trường bất động sản.
 • Trường hợp hồ sơ không hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền ra thông báo đề nghị sửa đổi, bổ sung hồ sơ hợp lệ theo quy định pháp luật

Nguồn bài viết: Quy định mới nhất khi thành lập sàn giao dịch bất động sản.