Hiện nay hầu hết các tổ chức hành nghề luật sư đều triển khai dịch vụ tư vấn pháp luật miễn phí. Cùng tìm hiểu dịch vụ miễn phí này sẽ được triển khai thế nào và có thực sự miễn phí hay không ?

1. Tại sao các tổ chức hành nghề luật sư lại cung cấp dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật miễn phí ?

Thực tế hiện nay, nghề luật sư là một trong những nghề có chi phí dịch vụ tương đối cao. Bởi luật sư là một nghề có điều kiện. Điều kiện để trở thành một luật sư cũng khá gian nan và nhiều thử thách. Các vụ việc cần luật sư tư vấn thường mang tính pháp lý phức tạp. Do vậy phí tư vấn của Luật sư thường tương đối cao.

Vậy tại sao lại có dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật miễn phí ?

Thực tế luật sư tư vấn cũng nhằm hướng tới những lợi ích nhất định. Tuy nhiên, trong trường hợp này, lợi ích luật sư hướng tới không phải là lợi ích vật chất. Luật sư sẵn sàng miễn phí tư vấn cho khách hàng trong những trường hợp tư vấn cụ thể. Đổi lại, họ sẽ nhận được sự tin tưởng từ khách hàng, qua đó xây dựng được hình ảnh thương hiệu, uy tín nghề nghiệp. Khi uy tín được nâng cao, thương hiệu luật sư được nhiều người biết đến thì đó chính là lợi ích chiến lược lâu dài mà luật sư hướng tới.

hình ảnh

2. Các hình thức luật sư tư vấn pháp luật miễn phí hiện nay.

Hiện nay, dịch vụ  tư vấn  luật miễn phí thường được triển khai theo hình thức online. các kênh tư vấn pháp luật online phổ biến như:

-Tư vấn pháp luật miễn phí qua zalo.

-Qua tổng đài tư vấn pháp luật online.

-Tư vấn luật qua facebook.

-Tư vấn phap luật qua mail.

Xem chi tiết: Dịch vụ luật sư tư vấn pháp luật miễn phí