Mình có nhỏ bạn ước đi làm lương cao tới nỗi bị đánh thuế Thu nhập cá nhân, giờ ước mơ nó thành sự thật rồi.

Theo mình, người lao động hiện nay chỉ nộp thuế THU NHẬP CÁ NHÂN thôi nha.

Đầu tiên, thuế Thu nhập cá nhân được chia theo 2 phương diện như sau:

1)   Đối với cá nhân cư trú sống tại Việt Nam: (sẽ có them 2 trường hợp)

–Trường hợp Người lao động ký kết Hợp Đồng lao Động trên 03 tháng;

–Trường hợp Người lao động không ký kết Hợp Đồng lao động cới Doanh nghiệp hoặc ký Hợp Đồng lao động không tới 3 tháng.

2)   Đối với cá nhân không cư trú.

Như vậy, Năm 2021 mình sẽ tính thuế thu nhập cá nhân như sau:

*Mình sẽ tính cho bạn xem thử Đối với cá nhân cư trú và ký Hợp Đồng lao động 03 tháng trở lên nhé.

Mình có công thức sau:

“Thu nhập chịu thuế (khoảng tiền BẮT ĐẦU tính trừ thuế) = Tổng thu nhập (tổng lương bạn nhận) – các khoản thu nhập được miễn thuế Thu nhập cá nhân”

“Thu nhập tính thuế (từ TNTT sẽ tính được số tiền thuế phải nộp) = Thu nhập chịu thuế x Các khoản giảm trừ”

“Thuế Thu nhập cá nhân phải nộp (số tiền thuế TNCN phải nộp) = Thu nhập tính thuế x Thuế suất”

Ví dụ:

1)   Tính thu nhập chịu thuế:

 TỔNG THU NHẬP bạn = 30,000,000đ , bạn không có Thu nhập miễn thuế nào, vậy thì 30,000,000đ này là Thu nhập chịu thuế luôn.

2)   Tính thu nhập tính thuế:

Sau trừ hết các khoản giảm trừ

-      Bảo hiểm xã hội, Bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp,... là 1,000,000đ

-      Giảm trừ gia cảnh (phần này hơi phức tạp chút) tùy thuộc vạo bạn có đăng ký giảm trừ gia cảnh như: cha, mẹ, con cái... để giảm trừ 4.400.000đ/người hay không, tất nhiên các đối tượng được đăng ký giảm trừ gia cảnh sẽ theo quy định, và bản thân bạn thì được giảm trừ 11,000,000đ, trường hợp này mình ví dụ bạn chưa đăng ký người thân nhé : 11,000,000đ

-> Vậy là Thu nhập tính thuế của bạn = 30,000,000đ – 1,000,000đ – 11,000,000đ = 18,000,000đ

3)   Tính thuế thu nhập cá nhân:

Lấy 18,000,000đ x Thuế suất (Theo bảng quy định của Luật Kế Toán) sẽ ra con số A

Con số này sẽ bị Công ty thu hộ để nộp cho nhà nước nhé.

Đây chỉ là kiến thức của mình có, nếu có gì sai mọi người chỉ giúp mình nhé.

Cộng đồng: https://Hoovada.com