Ngày tết bé Quỳnh đi chơi tết, bé mặc áo mới xúng xính làm điệu chụp hình. Rất nhiều hình để gởi cho ông bà nội, ông bà ngoại nhờ có 3G gởi rất nhanh. Bé Quỳnh đi những nơi như đường hoa Nguyễn Huệ, hội hoa xuân Tao Đàn, khu du lịch Văn Thánh, khu du lịch Bình Quới.Bé Quỳnh ở đường hoa Nguyễn HuệBé Quỳnh ở Hội Hoa xuân Tao ĐànBé Quỳnh ở Văn ThánhBé Quỳnh ở Bình Quới