Con rất yêu ca hát, con là Bột_cô công chúa nhỏ của mẹ con, con đến từ vùng đất đỏ bazan - Gia Lai, con yêu những bài ca, trang sách và con cũng rất thích vẽ,... Con mong sao mai này, đôi tay nhỏ hay múa, hát của con góp phần vào việc xây dựng nước Việt giàu mạnh, sánh vai với các cường quốc năm châu,... 


(Trích bài viết của mình tham gia minigame trên Fanpage Kid Plaza)

hình ảnh