Loading interface...

Khi cãi nhau với người yêu là người nước ngoài, cãi không lại thì nên làm gì???

Cãi không lại thì xổ Tiếng Việt ra nhé 😅😅😅❤❤❤